Hakkımızda

ETO kimdir?


EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU (ETO) DERNEĞİ, Türkiye’de ekolojik (=organik, biyolojik) tarımın ek çatı altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, tüccar, sertifikasyon kuruluşları çalışanları, araştırıcı ve teknik elemanların katılımıyla 1992 yılında İzmir’de kurulmuş bir şemsiye organizasyondur.
ETO Hakkımızda
Günümüze dek ekolojik tarımın farklı alanlarında çok sayıda seminer, konferans, sempozyum, panel ve eğitim programı düzenlemiş, eğitim materyalleri hazırlamış, böylece kapasite geliştirmeye önemli katkı sağlamış, özellikle hassas alanlarda ekolojik tarımın benimsenmesine yönelik birçok ulusal ve uluslararası proje yürütmüş veya proje ortağı olarak görev almış, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla çok sayıda etkinlik ve fuarlara katılmıştır. (Şube iletişim bilgilerimiz için www.eto.org)

Derneğimizin Amacı

  • Ekolojik tarımın tanıtılmasına, yayılmasına, sevdirilmesine ve bu konu ile ilgili bulunan bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışmak;
  • Ekolojik tarımın teknik ve ticari alanlarında faaliyetlerde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki faaliyetleri düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek, mesleki formasyonlarının gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak;
  • Üniversiteler, araştırma kurumları ve kuruluşlarıyla gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonu sağlamak;
  • Ekolojik ürünler için iç pazar oluşturulmasına çalışmak ve desteklemek;
  • Ekolojik ürünler ile ilgili iç ve dış pazarın sağlıklı geliştirilmesine katkıda bulunmak ve denetlemek; kontrol ve sertifikasyon aşamalarında organizasyon desteğinde bulunmak;
  • Dernek logosunun iç ve dış pazarlarda denetimli olarak kullanılabilmesine olanak sağlamak;
  • Üretim, işletme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde ilgili yerli ve yabancı, özel ve tüzel, kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerde bulunmak, inceleme yapmak, rapor düzenlemek ve kamuoyunu aydınlatmaktır.

Organik Ürünlere Kolay Ulaşım (CAOP) Projesi

Bir Sivil Toplum Diyaloğu Projesi olan “Organik Ürünlere Kolay Ulaşım” (CAOP) Projesinin amacı tüketicilerin organik ürünlere ulaşımını kolaylaştıracak kanallar geliştirmek ve toplumda sürdürülebilir yaşam tarzı kavramını yaygınlaştırmaktır. CAOP Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, ETO – Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (Türkiye), Ökomarkt e.V. (Almanya) ve Avalon Vakfı (Hollanda) tarafından yürütülmektedir.

Sivil Toplum Diyaloğu (www.siviltoplumdiyalogu.org)

Organik Ürünlere Kolay Ulaşım Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.
AB Projesi